პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 AIR

პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 AIR

 პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 AIR

აღწერა

 პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 AIR

პროდუქციის აღწერა