პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 XP

პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 XP

პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 XP

აღწერა

პლაზმური ჭრის აპრატი Powermax30 XP

პროდუქციის აღწერა