საშემდუღებლო აპრატი TD 355

საშემდუღებლო აპრატი  TD 355

საშემდუღებლო აპრატი TD 355

აღწერა

საშემდუღებლო აპრატი TD 355

პროდუქციის აღწერა