მუდმივი დენის ელექტროდი ESB 48 სტანდარტი E 7018-4.00 მმ

მუდმივი დენის ელექტროდი ESB 48 სტანდარტი E 7018-4.00 მმ

მუდმივი დენის ელექტროდი ESB 48 სტანდარტი E 7018-4.00 მმ

აღწერა

მუდმივი დენის ელექტროდი ESB 48 სტანდარტი E 7018-4.00 მმ

პროდუქციის აღწერა

დამატებითი ინფორმაცია

Weight 2.5 kg