ცვლადი დენის ელექტროდი ESR 13M სტანდარტი E 6013-2.50 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი  ESR 13M სტანდარტი E 6013-2.50 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი  ESR 13M სტანდარტი E 6013-2.50 მმ

აღწერა

ცვლადი დენის ელექტროდი  ESR 13M სტანდარტი E 6013-2.50 მმ

პროდუქციის აღწერა