ცვლადი დენის ელექტროდი ESR 13M სტანდარტი E 6013-4.00 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი  ESR 13M სტანდარტი E 6013-4.00 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი ESR 13M სტანდარტი E 6013-4.00 მმ

აღწერა

ცვლადი დენის ელექტროდი ESR 13M სტანდარტი E 6013-4.00 მმ

პროდუქციის აღწერა