ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M E 6013-5.00 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M E 6013-5.00 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M E 6013-5.00 მმ

აღწერა

ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M E 6013-5.00 მმ

პროდუქციის აღწერა