საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB- 3.2X350მმ -2.3 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB- 3.2X350მმ -2.3 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB- 3.2X350მმ -2.3 კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB- 3.2X350მმ -2.3 კგ