საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 5.0X450მმ -5.0 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი  ROT-ERZ  5.0X450მმ -5.0 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 5.0X450მმ -5.0 კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 5.0X450მმ -5.0 კგ