ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M სტანდარტი E 6013-3.25 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M სტანდარტი E 6013-3.25 მმ

ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M სტანდარტი E 6013-3.25 მმ

აღწერა

ცვლადი დენის ელექტროდი სტანდარტი ESR 13M სტანდარტი E 6013-3.25 მმ

პროდუქციის აღწერა