საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-5.0X450მმ-5.0 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-5.0X450მმ-5.0 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-5.0X450მმ-5.0 კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-5.0X450მმ-5.0 კგ