საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 2.5X350მმ-2.5კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ  2.5X350მმ-2.5კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 2.5X350მმ-2.5კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 2.5X350მმ-2.5კგ