საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-4.0X450მმ -5.0 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-4.0X450მმ -5.0 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-4.0X450მმ -5.0 კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-4.0X450მმ -5.0 კგ