საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-2.5X350მმ-2.3 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-2.5X350მმ-2.3 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-2.5X350მმ-2.3 კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი GRAU-EB-2.5X350მმ-2.3 კგ