საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 3.2X350მმ-2.5 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 3.2X350მმ-2.5 კგ

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 3.2X350მმ-2.5 კგ

აღწერა

საშემდუღებლო ელექტროდი ROT-ERZ 3.2X350მმ-2.5 კგ